IPA

Sekretarz

Marcin Łukaszczyk

Tel. 691-194-393

Skarbnik

Jerzy Drabik

Tel. 604-876-837

  SEIRP

Prezes

Edward Kwak

Tel. 668-810-662

Skarbnik

Zygmunt Nędzka

Tel. 602-480-523