Zebranie Sprawozdawcze SEiRP Koło w Zakopanem

                                                       ZAPROSZENIE

 Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Zakopanem zaprasza na zebranie sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 08 marca 2019 r o godz. 16.00 w O.W. „Dafne” w Zakopanem ul. Jagiellońska 30

a następnie

na spotkanie okolicznościowe z okazji „ Dnia Kobiet”

Porządek zebrania :

  • Sprawozdanie Zarządu SEiRP za 2018 r
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r
  • Propozycja planu pracy na 2019 r
  • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Koła
  • Głosowanie nad przyjęciem wymaganych uchwał
  • Wolne wnioski i wystąpienie zaproszonych gości.

 

Po zakończeniu zabrania odbędzie się okolicznościowe spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” połączone z tradycyjnymi posiadami.

 
                                                                     Prezes SEiRP Koło w Zakopanem
                                                                                   Edward Kwak

 

 Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia

01 marca  2019 r na nr tel. 668 810 662