Wybory w Kole SEiRP w Zakopanem

           W dniu 3 września 2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym DAFNE w Zakopanem, dzięki uprzejmości kierownika p. Grzegorza Buczulskiego, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Zakopanem. Udział w zebraniu oprócz członków wzięli zaproszeni goście, Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem insp. Piotr Dziekanowski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Tatrzańskim płk Andrzej Łęcki, Prezes ZO SEiRP w Krakowie kol. Jan Kaczmarczyk, Sekretarz ZG SEiRP Piotr Styczyński, V-ce Prezes Koła SEiRP w Nowym Targu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Francuz.  Po przywitaniu gości przez Prezesa Koła kol. Edwarda Kwaka przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej, które zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zebrania, wobec czego ustępujący Zarząd Koła otrzymał absolutorium. Podczas zebrania zatwierdzony został plan pracy i preliminarz budżetowy na kolejny sezon. Po zgłoszeniu kandydatów do nowego zarządu koła i komisji rewizyjnej odbyło się głosowanie, w wyniku którego kol. Edward Kwak ponownie został wybrany na Prezesa Koła. Jego zastępcą został Jan Szymański, Jurek Pająk sekretarzem, a Zygmunt Nędzka skarbnikiem. Członkami Zarządu zostali: Bożena Kaszczuk i Emil Wygoda. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Bogdana Kanię – przewodniczący, Jana Musiała  i Marię Marciniak. Delegatami na Zjazd Wojewódzki SEiRP w Krakowie zostali Edward Kwak, Jan Szymański, Jurek Pająk i Zygmunt Nędzka. Prezes ZO SEiRP w Krakowie kol. Jan Kaczmarczyk podziękował Edwardowi Kwak za dotychczasową działalność, życzył mu również kolejnych sukcesów i wręczył okolicznościowy dyplom. Kol. Edward Kwak kończąc zebranie podziękował za wyróżnienie kol. Janowi Kaczmarczykowi, a Staroście Tatrzańskiemu i insp. Piotrowi Dziekanowskiemu za życzliwość i wszechstronne wsparcie podejmowanych przez Zarząd Koła przedsięwzięć. Góralskie posiady były ostatnim punktem zebrania.

Tekst: J. Szymański

Zdjęcia: J. Domański

Galeria