Wizyta w Popradzie

W dniu 5 maja 2022 r. w Popradzie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tamtejszego Regionu IPA. Na zaproszenie Przewodniczącego Regionu kol. Petera Suchego udział w zebraniu wzięli przedstawiciele Regionów IPA Zakopane i Nowego Targu. Zakopane reprezentowali Przewodniczący Edward Kwak, Sekretarz Grzegorz Skrzypek i Z-ca Sekretarza Jan Szymański, natomiast Nowy Targ Przewodniczący Lucjan Żółtek i członek prezydium Wojciech Franczak. Do hotelu TATRY gdzie odbywały się obrady przybyła liczna grupa miejscowych członków. Prowadzący zebranie Peter Suchy i Andrea Cubanova złożyli sprawozdania z działalności IPA Region Poprad w 2021 r. oraz zaproponowali przedsięwzięcia do realizacji w 2022 r. Na kolejną kadencję ponownie wybrano dotychczasowego przewodniczącego Petera Suchego i skarbnika Andreę Cubanovą. Przewodniczący regionów kol. Edward Kwak i Lucjan Żółtek zabierając głos podziękowali gospodarzom za zaproszenie na zebranie i  złożyli gratulacje członkom prezydium IPA Poprad wyboru na kolejną kadencję. Życzyli im również dalszych sukcesów w działalności. Wyrazili przekonanie, że długotrwała współpraca między regionami Poprad, Zakopane i Nowy Targ będzie kontynuowana. Obie strony zadeklarowały udział we wspólnych imprezach i przedsięwzięciach. Zebranie zakończyło się wykonaniem pamiątkowych zdjęć oraz wymianą drobnych upominków.

 SERVO PER AMIKECO

 Tekst i zdjęcia J. Szymański

Galeria