Karta zgłoszenia na III Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie " Białka Tatrzańska 6 - 8 marca 2020 r

                                           Karta zgłoszenia

„TRZECIE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO IPA REGION ZAKOPANE”

Imię i nazwisko:

 

……………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia:

 

……………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:

 

………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu:

 

…………………………………………………………………………………………………………

Grupa wojewódzka/region lub organizacja:

 

………………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj wybranego pakietu (pobytowo-startowy, startowy, pobytowy), konkurencja (narty czy snowboard):

 

……………………………………………………/…………………………………………………….

 

Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa/snowboardu, akceptuję zapisy regulaminu zawodów, zobowiązuję się do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na dzień zawodów narciarskich. Zobowiązuję się do opłaty wybranego pakietu przelewem na konto IPA Region Zakopane.

…………………………………………….

                                                                                                  czytelny podpis

  1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

  2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

  4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

 

                                                                                                                      ……………………………………

czytelny podpis

Karta zgłoszenia

„TRZECIE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO IPA REGION ZAKOPANE”

Imię i nazwisko:

 

……………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia:

 

……………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail:

 

………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu:

 

…………………………………………………………………………………………………………

Grupa wojewódzka/region lub organizacja:

 

………………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj wybranego pakietu (pobytowo-startowy, startowy, pobytowy), konkurencja (narty czy snowboard):

 

……………………………………………………/…………………………………………………….

 

Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do startu w zawodach i uprawiania narciarstwa/snowboardu, akceptuję zapisy regulaminu zawodów, zobowiązuję się do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na dzień zawodów narciarskich. Zobowiązuję się do opłaty wybranego pakietu przelewem na konto IPA Region Zakopane.

…………………………………………….

                                                                                                                          czytelny podpis

  1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

  2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

  4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

 

                                                                                                                                                                                                                ……………………………………
                                                                              czytelny podpis